Thôi nôi bé Trai nấu xôi gấc và chè đậu trắng
1 phần xôi và chè là 25k