Nấu tiệc thôi nôi cho bé tại Q7
Giá một phần xôi chè thôi nôi, đầy tháng (một phần xôi + chè): 25.000 VNĐ