Thôi nôi bé trai nấu xôi gấc và chè đậu trắng 1 phần xôi và chè là 25k