Xôi Vò
Giá: 25,000 VNĐ (Giá một phần xôi chè thôi nôi, đầy tháng (một phần xôi + chè))
Thành phần:Nếp, Đậu xanh, Đường, Nước dừa
Có 2 loại khuôn: bông hoa – chữ song hỷ
Số lượng tối thiểu: 30 phần.
Thời gian đặt trước: 2 ngày.